Grįžti
Liudas Šiukšteris

Liudas Šiukšteris

Vyresnysis teisininkas

Liudas specializuojasi technologijų teisės, intelektinės nuosavybės ir konkurencijos teisės srityse.

Patirtį Liudas sukaupė atstovaudamas klientams Konkurencijos taryboje, teismuose ir Europos Komisijoje įvairiuose konkurencijos teisės projektuose – draudžiamų susitarimų tyrimuose, koncentracijų leidimų gavimo procedūrose, valstybės pagalbos klausimais, vadovų asmeninės atsakomybės už konkurencijos teisės pažeidimus bylose.

Liudas taip pat konsultuoja klientus įvairiais sutarčių klausimais technologijų, intelektinės nuosavybės srityse.

Liudas yra baigęs pouniversitetines konkurencijos teisės studijas Karališkajame Londono koledže (King‘s College London), teisės magistro laipsnį įgijo Vilniaus universiteto Teisės fakultete.