Grįžti

Įgyvendinta taikos sutartis dėl statybų Preiloje: pamokos iš 10 metų trukusio proceso

2024.07.11

Baigta daugiau dešimtmetį trukusi vykdyti taikos sutartis dėl statybų Preiloje, sudaryta tarp Neringos savivaldybės, UAB „Preilos uostas“ ir kitų suinteresuotų šalių, siekiant taikiai išspręsti ginčus ir galimus reikalavimus dėl žalos atlyginimo. Ši sutartis apima senojo Preilos žvejybos uosto teritoriją, kurios detalusis planas buvo teismų sprendimais panaikintas, nes prieštaravo tuometinei Kuršių nerijos planavimo schemai.

Nors bendrasis planas numatė statybas šioje teritorijoje, prieš tris dešimtmečius buvo planuojami tik komunalinės paskirties pastatai. Laikui bėgant Neringai vis labiau reikėjo rekreacinės paskirties pastatų. Pasikeitęs teisinis reglamentavimas leido savininkams įteisinti statinius pagal naujus teritorijų planavimo dokumentus.

Įgyvendinant sutartį, buvo atliktos naujos teritorijų planavimo procedūros, gauti statybos leidimai ir pakeista pastatų architektūrinė išraiška. Neringos savivaldybės nuosavybėn perduotas privažiavimo kelias, inžineriniai tinklai, pontoninis tiltas, slipas ir aikštelė žvejų įrangai iškrauti. Taip pat – pastatyti apgyvendinimo nameliai, sukurta infrastruktūra ir teritorija įveiklinta rekreacijai.

Kantrybė ir veržlumas – pagrindiniai sėkmės veiksniai

Derybos dėl taikos sutarties prasidėjo dar 2011 metais ir truko beveik dvejus metus. Derybas vainikavo 2013 metų pabaigoje pasirašyta taikos sutartis tarp keliolikos valdžios institucijų ir statytojo. Tai buvo pirmoji ir bene vienintelė tokio pobūdžio taikos sutartis Lietuvoje, numatanti pionieriškus ir novatoriškus sprendimus, susitarimus bei kompromisų suderinimus tarp statytojo ir daugybės institucijų. Tarp jų –   Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Neringos savivaldybė, Kultūros paveldo departamentas ir kt.

Viena iš pagrindinių pamokų, išmokta per dešimtmetį trukusį taikos sutarties įgyvendinimą, yra kantrybės ir atkaklumo reikšmė. Nors procesas truko ilgai, galutinis rezultatas parodė, kad kantrybė ir nuoseklus darbas gali atvesti prie sėkmės. Tai patvirtina, kad didžiausi iššūkiai gali būti įveikti, jei yra pakankamai kantrybės, pastangų ir veržlumo.

Bendradarbiavimas ir kompromisai  kelias į taiką

Antroji pamoka – bendradarbiavimo ir kompromisų svarba. Derybų metu buvo labai svarbu, kad visos šalys norėtų rasti bendrus sprendimus ir kompromisus. Tik dėka atviro dialogo ir tarpusavio supratimo buvo galima pasiekti teisingą ir abipusiai naudingą susitarimą. Tai pabrėžia, kad bendradarbiavimas yra esminis taikos derybų aspektas.

Lankstumas ir prisitaikymas prie pokyčių

Trečioji pamoka –  lankstumas ir gebėjimas prisitaikyti prie besikeičiančių teisinių sąlygų. Per šiuos metus keitėsi teisinė bazė ir teritorijų planavimo dokumentai, todėl buvo būtina nuolat prisitaikyti ir koreguoti sutarties vykdymo planus, atliekamus procesus ir veiksmus.  Ši patirtis patvirtino, jog teritorijų planavimo ir statybos procesas yra kompleksinis ir reikalaujantis ne tik gerai išmanyti teisės aktus, bet ir gebėti greitai reaguoti į jų pokyčius ir prie jų adaptuotis.

„Dešimtmetį trukęs taikos sutarties dėl statybų Preiloje įteisinimo įgyvendinimas privertė išmokti svarbių pamokų –  kantrybė, bendradarbiavimas ir reagavimas į teisinių procedūrų pokyčius yra svarbiausi veiksniai siekiant taikaus sprendimo“, –  sako NOOR advokatas  Povilas Karlonas

Komanda

Arminas	Magyla

Arminas Magyla

Vyresnysis teisininkas