Grįžti

Ginčas dėl įstatymo atitikties Konstitucijai

2020.03.30

Atstovaudami bendrovei „Skinest Baltija“, kuri projektuoja ir tiesia geležinkelio kelius, užsiima jų priežiūra ir remontu bei teikia kitas paslaugas, kreipėmės į LR Konstitucinį Teismą dėl Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo tam tikrų normų atitikties LR Konstitucijai.

LR Konstitucinis Teismas priėmė ir nagrinės prašymą išaiškinti, ar Konstitucijos 31 str. 1 d. įtvirtintai asmens nekaltumo prezumpcijai neprieštarauja Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 11 str. 4 p. nuostata, kuri numato, jog asmuo gali būti laikomas neatitinkančiu nacionalinio saugumo interesų, vien tik esant prieš asmenį inicijuotam baudžiamajam persekiojimui dėl labai sunkaus, sunkaus ar apysunkio nusikaltimo padarymo, nors nėra priimtas joks teismo apkaltinamasis sprendimas.

Tai yra vienas pirmųjų LR Konstituciniame Teisme priimtų individualių konstitucinių prašymų ištirti teisės aktų atitiktį LR Konstitucijai.

 

Paslaugos