Grįžti

LAT pateikė reikšmingus išaiškinimus NOOR atstovaujamo kliento byloje

2022.06.20

Ginčas buvo kilęs dėl kito tiekėjo pateiktos garantijos Gynybos resursų agentūros prie KAM pirkime.

Itin svarbūs išaiškinimai pateikti dėl:

  • ribojimo atsakovams remtis įrodymais ir argumentais, nepateiktais ikiteisminėje ginčo stadijoje. Taip pat dėl galimybės remtis trečiųjų asmenų pateiktais įrodymais;
  • teismų aktyvaus vaidmens viešųjų pirkimų byloje, nustatant ar tikrai buvo pateikti su pasiūlymu duomenys ir dokumentai, įskaitant dėl pareigos kreiptis į VPT;
  • pasiūlymų siaurąja prasme ir plačiąja prasme tikslinimo teismų praktikos pakeitimo, nustatant, jog svarbu įvertinti tik viešųjų pirkimų principus, nepakeisti pasiūlymo esmės, tačiau nedraudžiama pateikti naujus dokumentus ar atsisakyti jau pateiktų dokumentų.