Grįžti

Įrodyta teisme: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija irgi klysta

2023.01.06

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija irgi klysta. Tą rodo ir prieš ją laimėtas ginčas, kuriame minėta inspekcija siekė  statybos leidimo galiojimo prekybos pastatui Klaipėdoje panaikinimo, statybos padarinių pašalinimo ir išvestinių reikalavimų.

Inspekcija siekė įrodyti, kad savivaldybės administracijos išduotas statybos leidimas pastato ir jo priklausinių statybai yra neteisėtas, nes techniniame projekte numatytas pastato pajungimas prie dujotiekio tinklo pažeidžia detalųjį planą, kuriame numatytas konkretus šildymo būdas – iš esamos miesto šilumos trasos.

Pagal techninį projektą pastatą numatyta šildyti šilumos siurbliais „oras-oras“ ir dujiniu šildymu (avariniam atvejui). Bylos iškėlimo metu įregistruotas pastato baigtumas buvo 45 procentai, tačiau faktiškai buvo likę atlikti tik vidaus apdailos darbus, klientas jau buvo sudaręs pastato nuomos sutartį. Negana to, pati inspekcija buvo išdavusi pažymą apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto.

Pralaimėjus bylą, būtų tekę parengti projektinę dokumentaciją, numatant pastato šildymą iš šilumos trasos, gauti naują statybos leidimą ir atitinkamai perstatyti pastatą ir inžinerinius statinius. Be to, klientui grėstų netesybos ir nuostolių nuomininkui atlyginimas dėl nuomos sutarties nevykdymo.

NOOR atstovaujamas klientas laimėjo bylą ir pirmojoje, ir apeliacinėje instancijoje. Teismai:

  • nustatė, kad techninio projekto rengimo metu pagrįstai vadovautasi savivaldybės tinklapyje, TPDR ir TPDRI sistemose paskelbtu (paviešintu) detaliojo plano pagrindiniu brėžiniu ir 3 lapų apimties detaliojo plano sprendiniais, kuriuose nebuvo numatytas konkretus šildymo būdas, ir pagrįstai nebuvo vadovautasi teisės aktų nustatyta tvarka nepaskelbtais likusiais sprendiniais, numatančiais konkretų šildymo būdą (iš esamos šilumos trasos);
  • padarė išvadą, kad be dujinio šildymo pastate suprojektuota ir įrengta alternatyvi šildymo sistema šilumos siurbliais ir pastatas pagrinde bus šildomas šiuo būdu, tuo tarpu pagal galiojantį teisinį reglamentavimą negalima nepagrįstai trukdyti vartotojui pasirinkti norimą alternatyvią energijos ar kuro rūšį;
  • konstatavo, kad nėra pagrindo pripažinti negaliojančiu savivaldybės administracijos klientui išduotą statybos leidimą neteisėtu, taip pat tenkinti išvestinių reikalavimų;
  • kliento naudai iš ieškovės priteisė daugiau nei 93 procentus bylinėjimosi išlaidų.

Klientą byloje atstovavo vyresnioji teisininkė Eglė Subačienė.

Komanda

Eglė Subačienė

Eglė Subačienė

Vyresnioji teisininkė