Grįžti

Kredito unijos „Magnus“ konsultavimas perkeliant kredito uniją iš Panevėžio į Vilnių

2018.11.20

Mūsų komanda konsultavo Kredito uniją „Magnus“ (buvęs pavadinimas Kredito unija „Panevėžio regiono taupomoji kasa“) perkeliant jos buveinę iš Panevėžio į Vilnių. Kredito unijos veikla yra privalomai susieta su (apribota) ta teritorija, kurioje yra kredito unijos buveinė, todėl šios kredito įstaigos veiklos perkėlimas iš vienos teritorijos į kitą yra pakankamai retas reiškinys kredito unijų sektoriuje. Dėl šios priežasties visas perkėlimo procesas truko beveik metus (prasidėjo dar 2018 metų pradžioje) ir jo metu buvo reikalinga ne tik paruošti dokumentus tinkamam buveinės perkėlimui (korporatyviniai sprendimai, dokumentai Lietuvos Bankui, vidiniai dokumentai, skirti spręsti pereinamojo laikotarpio klausimus, ir pan.), tačiau taip pat koordinuoti sklandų veiklos perkėlimą (įvairius praktinius aspektus) bei išspręsti iš veiklos perkėlimo kylančius probleminius teisinius klausimus.

Komanda

Giedrius	Murauskas

Giedrius Murauskas

Vadovaujantis partneris
Jonas Povilionis

Jonas Povilionis

Asocijuotas partneris