Grįžti

Reikšmingas laimėjimas Konstituciniame Teisme

2022.05.08

Konstitucinis Teismas palankiai „Ecoservice“ išaiškino savivaldybių vidaus sandorių taikymo praktiką 50 mln. EUR vertės ginče.

Ši praktika ėmė formuotis po to, kai 2019 m. pabaigoje įsigalioję LR Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai įtvirtino galimybę Lietuvos savivaldybėms nesilaikant LR Viešųjų pirkimų procedūrų, tiesiog pavedimu pirkti viešąsias paslaugas iš savivaldybės kontroliuojamų įmonių.

Tokių sandorių teisėtumo klausimą teismuose ėmė kelti NOOR atstovaujama „Ecoservice“, kuri 2020 m. liepos mėn. pateikė ieškinį Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrui dėl Panevėžio miesto savivaldybės sprendimo sudaryti 50 mln. eurų vertės vidaus sandorį atliekų tvarkymo paslaugoms, siekdama jį panaikinti.

Savo nutarimu Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad vidaus sandorių galimybę numatantis Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimas neprieštarauja Konstitucijai, tačiau atkreipė dėmesį, kad esminės tokių vidaus sandorių taikymo prielaidos yra dvi.

Visų pirma, vidaus sandoriai savivaldybėse dėl viešųjų paslaugų teikimo gali būti sudaryti, jei reikiamų paslaugų įsigijimas negali būti organizuojamas viešojo pirkimų konkurso būdu renkantis geriausią kainos/kokybės santykį. Antra – jei tai yra vienintelis įmanomas būdas užtikrinti kokybišką nuolatinį viešųjų paslaugų teikimą ir savivaldybė prieš tai įvertino tokio sprendimo įtaką sąžiningai konkurencijai bei būdama tikra, kad tokiu sprendimu nėra suteikiamos privilegijos savivaldybės įmonei taip diskriminuojant kitus šioje rinkoje veikiančius ūkio subjektus.

Šiuo Konstitucinio Teismo nutarimu iš esmės keičiasi nuo 2019 gruodžio 31 d. formuota praktika, kai atliekų tvarkymo paslaugas savivaldybės įmonės neribotai ir nekontroliuojamai galėjo pirkti iš savo valdomų įmonių. Kartu grąžinama pareiga savivaldybėms efektyviai naudoti biudžeto lėšas, nepiktnaudžiauti turima teise sudaryti vidaus sandorius, o siekti skaidraus ir efektyvaus viešojo konkurso organizavimo.

Konstitucinio Teismo nutarimu buvo visiškai patenkinti UAB „Ecoservice“ reikalavimai, siekiant pripažinti, kad savivaldybės negali turėti nekontroliuojamos teisės atliekų tvarkymo paslaugų sektoriuje pirkti paslaugas tik iš savivaldybės įmonių, neleidžiant į tokius pirkimus įsitraukti ir savo kainą/paslaugas siūlyti privatiems atliekų tvarkymo paslaugų teikėjams.

Daugiau apie Konstitucinio Teismo nutarimą ir aplinkybes galite rasti čia: https://lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta2652/content

Komanda

Arnas Bareika

Arnas Bareika

Vyresnysis teisininkas